คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ

เกิดบ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอ Bgannaedim, จังหวัดสุราษฎร์ธานี อายุ 56 สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ


จบการศึกษาปริญญาตรี วิชาชีพครู


ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่43 หมู่ 7 อำเภอตะกั่วทุ่ง, ตำบลถ้ำ, จังหวัดพังงา โทรศัพท์ 076-496481


อดีตประธาน และสมาชิกปัจจุบันของ สโมสรโรตารีจังหวัดพังงาและอดีตผู้ช่วยของโรตารีเขต 3330

นายจรัญ พัตจร
รองประธานกรรมการ ที่1 มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา)