#Email เกี่ยวกับเรา

ความเสียหายที่เกิดจาก มหันตภัยทางทะเล สึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 และยังมีคนอีกจำนวนมาก รวมไปถึงเด็กในบริเวณที่ประสบภัย และในส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ที่เร่ร่อน ไร้ที่อยู่อาศัย ว่างงาน และ สิ้นหวัง ความช่วยเหลือในระยะสั้นจำนวนมากที่มีมาจากทั่วโลก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการการเยียวยา ทางด้านจิตใจ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันคือหลายครอบครัวผู้ประสบภัยระยะไกลยังคงไม่ได้ มีการสนับสนุนใด ๆ รัฐบาลหรือองค์กรสาธรณกุศลอื่น ๆ ไม่มีงานและไม่มีรายทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว โอกาสทางการศึกษาที่ยากลำบาก ซึ่งจะนำไปสู่​​ปัญหาอื่นๆทางสังคม  เช่น การเกิดแก๊งเยาวชน คดีอาญา เรื่องชู้สาวก่อนวัย และปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัด พังงา  หลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ นายภูดิท ละนางรสา มณีจักร์ จึงตัดสินใจรวบรวมทีมของพวก และสร้างบ้านเพื่อเด็กๆด้อยโอกาสที่เรียกว่า "บ้านเพื่อชีวิต" ในเขตอำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 พฤษจิกายน 2549 วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ คือการสร้างบ้านที่สามารถพึ่งตนเองได้ สำหรับเด็กและครอบครัวผู้รอดชีวิตบางส่วน ขณะนี้มีเด็กในการดูแลทั้งหมด 25 คน และบุคลากรผู้ดูแล อีก 5 คน ทุกคนพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างบ้านบนพื้นที่ดินเช่า 1 ไร่ ในช่วงกลางวันที่เด็กๆไปโรงเรียน และหลังเลิกเรียนทุกคนจะมารวมกันเพื่อ เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะการทำงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว


มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา ได้พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งในจังหวัดพังงา และภูเก็ต แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของมูลนิธิฯ เนื่องด้วยการพัฒนาเด็กๆให้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีในสังคม เช่นเดียวกันกับการที่ให้พวกเขามีทักษะชีวิตที่จำเป็น  มูลนิธิฯยังคงต้องการกำลังความช่วยเหลือ เงินทุนที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการกิจกรรมที่จัดขึ้น ทุกวันที่มูลนิธิฯ เพื่อให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม กิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้รวมไปถึงการสอนเด็กเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, ปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว, นวดไทย, ตกปลาและแม้แต่การใช้ชีวิตในบ้าน แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างโอกาสการจ้างงานใ นอนาคตพวกเขา ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการให้คุณค่าความสำคัญของครอบครัว ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา) ยังได้ตั้งความหวังเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ปลอดภัยและใ ห้การสนับสนุน เพื่อที่เด็กจะสามารถที่จะเติบโตขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างอย่างสมบูรณ์

ภูดิท มณีจักร์
ผู้จัดการ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

เนื่องด้วยรายจ่ายประจำเดือน อันได้แก่ค่าอาหาร และค่าดำเนินกิจการต่างๆนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก แต่เราได้พยายามสร้างรายได้ จากการสร้างรายได้จาก ร้านกาแฟและเบเกอรี่ งานหัตถกรรม และอื่นๆ

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้เราจะพยายามสร้างรายได้ เพื่อให้ครอบคลุม กับค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุม กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าน้ำมัน ยารักษาโรค และอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ มีความจำเป็นต่อการให้ความสนับสนุนเด็กๆในบ้านของ เรา ในแง่การเจริญเติบโต และเติมเต็ม ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราขาดความช่วยเหลือจากทุกๆท่านครับ

ท่านสามารถให้การสนับสนุนเราได้โดยตรง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา ได้โดยตรง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโคกกลอย
ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา
เลขที่บัญชี: 788-217-213-0
ประเภท ออมทรัพย์

Our Wishlist

Wistlist of HNL 2018-03.pdf

Mr.Dean Kelly Junior , Natalie Glebova และน้อง Maya ลูกสาววัย 1ขวบ
ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงาในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา


คุณ “ Dean และคุณ Natalie ผู้ก้อตั้งบริษัท”  Travelbooks และเพื่อนๆได้บริจาคเครื่องเล่นให้กับแด็กๆในมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงา

ในโครงการชื่อ "Monkey Bars" เป็นเครื่องเล่น ไว้สำหรับเด็กให้ได้ออกกำลังกาย ห้อยโหน

สำหรับตัวของคุณ Dean ได้เคยเข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสาในมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงาหลายหลายครั้งเป็นระยะเวลากว่าห้าปีมาแล้วส่วนของคุณ Natalie ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมดีดีร่วมกับเด็กเด็กและทีมงานของมูลนิธิ

ในการนี้ทั้งคู่ยังได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงา.

ทั้งร้านสวัสดิการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิทั้งเค้กกล้วยหอมและ เค้กมะพร้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

อีกทั้งกิจกรรมต่างๆที่เด็กเด็กได้ทำร่วมกัน เป็นกิจกรรมในยามว่างในช่วงปิดเทอม เพื่อสร้างรายได้ให้กับมูลนิธิด้วย


ในการนี้คุณดีมได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาและการท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา ซึ่งคุณดินมีแนวคิดว่าเป็นสิ่งที่ สังคมกำลังให้ความสนใจและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมชื่นชอบในการท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นอย่างมาก เพราะไม่เฉพาะแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวยังเป็นการมอบคืนโอกาสให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับสังคมที่ไปท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่บูรณาการผู้ท่องเที่ยวมีความสุขสังคมที่อยู่ก็มีความสุขด้วย และเท่าที่ตัวดีนได้สัมผัสเองคือโรงแรมและกิจกรรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือ ต่างๆประเทศก็มีความสนใจ


และได้ทำกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ในกิจกรรมของบริษัทของคุณดินเองก็จัดลักษณะการท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย

Home หน้าแรก Home

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงา ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของ คุณพ่อบุญมี มณีจักร์ คุณพ่อผู้เป็นที่รักของ คุณภูดิท มณีจักร์ (ครูรุต) ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงา ซึ่งคุณพ่อจากไปอย่างกะทันหันด้วยอายุ 86 ปีด้วยโรคชรา


คุณพ่อบุญมีเคยมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนพร้อมครอบครัวมณีจักร ที่มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงาเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วและได้เคยชื่นชมกับครูรุจว่าเป็นโครงการที่ดีและภูมิใจในสิ่งที่ลูกได้ทำให้กับสังคมและเด็ก กำพร้า เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้


เด็กๆที่นี่จะรู้จัก คุณพ่อบุญมี ในฐานะ”คุณปู่”ซึ่งเด็กๆ บางส่วนยังเคยได้ไปเยี่ยมและกราบขอพร ช่วงงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย เมื่อสามปีที่ผ่านมาในช่วงปิดเทอม เป็นการสูญเสีย ของครอบครัวมณีจักร  แต่สิ่งที่น่าชื่นชมยินดีคือคุณพ่อบุญมีได้มีคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตกับทางครูรุต และลูกๆว่า  “หากเสียชีวิตไปแล้วให้นำทรัพย์สินที่เป็นเงินฝากที่เหลือ ของคุณพ่อ มอบให้กับมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงาเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานใช้จ่าย สร้างกุศลกรรมต่อไป” เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ซึ่งได้มอบให้กับมูลนิธิไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เป็นเงินบริจาคที่มีคุณค่าทางจิตใจ และยังเป็นแรงกำลังใจให้กับ สมาชิกครอบครัวบ้านเพื่อชีวิตพังงาทุกคน ทั้งจะนำคุณธรรมความดีที่คุณพ่อเคยสั่งสอน ใช้เป็นแนวทางต่อไป

อนุโมธณา และขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญมี  มณีจักร์ จงสู่สุคติ ในภพชาติที่ดีเทอญ