#Email
เกี่ยวกับเรา

ความเสียหายที่เกิดจาก มหันตภัยทางทะเล สึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 และยังมีคนอีกจำนวนมาก รวมไปถึงเด็กในบริเวณที่ประสบภัย และในส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ที่เร่ร่อน ไร้ที่อยู่อาศัย ว่างงาน และ สิ้นหวัง ความช่วยเหลือในระยะสั้นจำนวนมากที่มีมาจากทั่วโลก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการการเยียวยา ทางด้านจิตใจ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันคือหลายครอบครัวผู้ประสบภัยระยะไกลยังคงไม่ได้ มีการสนับสนุนใด ๆ รัฐบาลหรือองค์กรสาธรณกุศลอื่น ๆ ไม่มีงานและไม่มีรายทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว โอกาสทางการศึกษาที่ยากลำบาก ซึ่งจะนำไปสู่​​ปัญหาอื่นๆทางสังคม  เช่น การเกิดแก๊งเยาวชน คดีอาญา เรื่องชู้สาวก่อนวัย และปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัด พังงา  หลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ นายภูดิท ละนางรสา มณีจักร์ จึงตัดสินใจรวบรวมทีมของพวก และสร้างบ้านเพื่อเด็กๆด้อยโอกาสที่เรียกว่า "บ้านเพื่อชีวิต" ในเขตอำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 พฤษจิกายน 2549 วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ คือการสร้างบ้านที่สามารถพึ่งตนเองได้ สำหรับเด็กและครอบครัวผู้รอดชีวิตบางส่วน ขณะนี้มีเด็กในการดูแลทั้งหมด 25 คน และบุคลากรผู้ดูแล อีก 5 คน ทุกคนพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างบ้านบนพื้นที่ดินเช่า 1 ไร่ ในช่วงกลางวันที่เด็กๆไปโรงเรียน และหลังเลิกเรียนทุกคนจะมารวมกันเพื่อ เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะการทำงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว


มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา ได้พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งในจังหวัดพังงา และภูเก็ต แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของมูลนิธิฯ เนื่องด้วยการพัฒนาเด็กๆให้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีในสังคม เช่นเดียวกันกับการที่ให้พวกเขามีทักษะชีวิตที่จำเป็น  มูลนิธิฯยังคงต้องการกำลังความช่วยเหลือ เงินทุนที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการกิจกรรมที่จัดขึ้น ทุกวันที่มูลนิธิฯ เพื่อให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม กิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้รวมไปถึงการสอนเด็กเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, ปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว, นวดไทย, ตกปลาและแม้แต่การใช้ชีวิตในบ้าน แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างโอกาสการจ้างงานใ นอนาคตพวกเขา ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการให้คุณค่าความสำคัญของครอบครัว ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา) ยังได้ตั้งความหวังเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ปลอดภัยและใ ห้การสนับสนุน เพื่อที่เด็กจะสามารถที่จะเติบโตขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างอย่างสมบูรณ์

ข้อความจากผู้จัดการ

ภูดิท มณีจักร์
ผู้จัดการ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา

เนื่องด้วยรายจ่ายประจำเดือน อันได้แก่ค่าอาหาร และค่าดำเนินกิจการต่างๆนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก แต่เราได้พยายามสร้างรายได้ จากการสร้างรายได้จาก ร้านกาแฟและเบเกอรี่ งานหัตถกรรม และอื่นๆ

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้เราจะพยายามสร้างรายได้ เพื่อให้ครอบคลุม กับค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุม กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าน้ำมัน ยารักษาโรค และอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ มีความจำเป็นต่อการให้ความสนับสนุนเด็กๆในบ้านของ เรา ในแง่การเจริญเติบโต และเติมเต็ม ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราขาดความช่วยเหลือจากทุกๆท่านครับ

ท่านสามารถให้การสนับสนุนเราได้โดยตรง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา ได้โดยตรง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโคกกลอย
ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา
เลขที่บัญชี: 788-217-213-0
ประเภท ออมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา
พันธกิจ
มูลนิธิฯ
กิจกรรม
บุคลากร
อาสาสมัคร
พันธกิจ มูลนิธิฯ กิจกรรม บุคลากร อาสาสมัคร

Our Wishlist

Wishlist 04-2017-3.pdf