#Email กิจกรรมของเรา

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ได้สร้างกิจกรรมมากมาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมความสามารถของเด็ก ๆ บ้านของเรามีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย สำหรับเด็ก ๆ ในแต่ละวัน รวมไปถึงการฝึกฝนทักษะ อาทิ การบ้าน การอ่าน การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน การปรุงอาหาร ทำขนม และอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตได้จริง

กิจกรรมของเรา

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตของเรามีกิจกรรมที่แตกต่างกันสำหรับเด็กทุกวัน รวมทั้งการฝึกอบรมทักษะชีวิต การบ้านและอ่านหนังสือ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถของพวกเขา กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะชีวิตของเรา ครอบคลุมสิ่งพื้นฐานที่เด็กจำเป็นต้องรู้ สำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เช่นการช่วยทำอาหาร การทำความสะอาด และจัดเก็บห้องพักของพวกเขา

เมื่อเด็กกลับถึงบ้านในช่วงเย็น พวกเขามักจะใช้เวลาทำสวนและเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ในสวนของเรา และพวกเขายังรักการวาดภาพและการทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม อย่างเช่นเสื้อยืด กระเป๋ามือ ของที่ระลึกและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นเงินออมในบัญชีของพวกเขาเอง

เด็ก ๆ ยังมีคาบเรียนภาษาอังกฤษเสริมทุก ๆ สัปดาห์กับครูอาสาสมัครจาก Teacher Volunteer Centre (TVC) ที่มาให้ความรู้และเรียกความสนุกสนานให้กับเด็ก เรายังสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามความสามารถของเด็ก ๆ ที่เป็นประโยชน์
เช่นการร้องเพลง, กีฬา, ร้องพลง, เล่นดนตรี, ศิลปะ, ทักษะงานช่าง, งานเกษตร ฯลฯ

ร้านกาแฟและเบเกอรี่ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต
Home & Life Hydroponics Garden
รำไทย
หัตถกรรม
เกษตรกรรม
การศึกษา
Our Activities กิจกรรม Unsere Aktivitäten