#Email

เจ้าหน้าที่ของเรา

ภูดิท (รุท) และ รษา มณีจักร์
(ผู้ก่อตั้งของมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต พังงา)

รุท: ผุ้จัดการมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา)
รษา : รองผู้จัดการมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา)

"เราได้สร้างสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเป็นบ้าน ที่มอบความรักและให้การดูแลเด็กๆ เพื่อทดแทนสิ่งที่พวกเขาควรได้รับจากครอบครัวของพวกเขาเอง – เราไม่ได้ทำมันให้เหมือนกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เราต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสุขที่นี่ ที่ที่พวกเราเรียกมันว่าบ้าน และที่เราทุกคนเรียกว่าครอบครัว
"เด็กแต่ละคนต่างก็จะเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
"นั่นหมายถึงคำแนะนำที่ดีและการดูแลที่ดีจากเราถ้าหากเราจะช่วยให้พวกเขาเติบโตจ นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
"เด็กทุกคนไปโรงเรียน แต่พวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งอื่น ๆ ที่บ้านเพื่อชีวิต และเมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์และความรู้ ในของโลกของพวกเขา - โลกที่พวกเขาจะสนุกกับการเป็นผู้ใหญ่

เคท
(ปทิดา บุญทรัพย์)
เลขาณุการ

ปทิดา หรือรู้จักกันในชื่อเคท คลื่นสึนามิเคยทำลายหน้าที่การงานของเธอ นั้นก็คือการเป็นครูสอนเต้นรำ แต่ตอนนี้ครูเคท และลูกทั้งสองของเธอก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งใน

ครอบครัวมูลนิธิบ้า นเพื่อชีวิต เพื่อคอยทำให้แน่ใจว่าเด็กๆจะได้รับของอาหารพวกเขาสามมื้อต่ อวัน ดูแลเรื่องการศึกษาที่โรงเรียน จัดการดูแลในเรื่องการซักผ้าและทำความสะอาดห้องนอนของเด็ กๆ... และสำหรับเด็กที่มีความสนใจในด้านการรำไทย ครุเคทก็จะสอนให้

น.ส.ปทิดา (เคท) บุญทรัพย์
เลขาณุการ

เบ้
(ปภังกร จันทร์พร)
ผู้เชียวชาญ และหัวหน้างานสารสนเทศ, ผู้ดูแลเว็ปไซต์
ธุรการ และ ประสานงานอาสาสมัคร

เบม่อน ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างรวดเร็วกับเด็กๆและพนัก งาน เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของทีมที่เขามักจะถูกมองว่าเป็นพี่ให ญ่ให้กับเด็กๆ ด้วยอายุของเขา เขายังเป็นบุคลากรที่สำคัญ ในการให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เขามีความสามารถในการจัดระเบียบและเป็นผู้นำในการทำกิจกร รมสันทนาการต่างๆของเด็กๆ  เพื่อปล่อยให้ส่วนที่เหลือของทีม มีเวลาสำหรับการทำงานอื่น ๆ นอกจากนี้เขายังสามารถ ให้การสนับสนุนพนักงานอื่น ๆ และจะช่วยทำอาหาร ทำความสะอาดและการก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เบม่อนยังสามารถ ให้การสนับสนุน อาสาสมัครเนื่องจากมีความส ามารถ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ

นายปภังกร (เบ้) จันทร์พร
ผู้เชียวชาญ และหัวหน้างานสารสนเทศ, ผู้ดูแลเว็ปไซต์ ธุรการ และ ประสานงานอาสาสมัคร

โรส
(รจนา ทองแก้ว)
แม่บ้าน

รจนา หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรส คอยช่วยเหลือและดูแลเรื่องอาหาร และเสื้อผ้าของเด็กๆ

น.ส.รจนา  (โรส)  ทองแก้ว
แม่บ้าน

ครูอุ้ม
(อังคณา  ปันใจ)
กิจกรรมเด็ก

ครูอุ้มมีทักษะด้านงานช่าง เกษตร และหัตถกรรม รวมไปถึงการบำรุงรักษาต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านทักษะชีวิต สำหรับ เด็กๆ

น.ส.อังคณา (ครูอุ้ม) ปันใจ
กิจกรรมเด็ก

Our Adut บุคลากร Home&Life‘s Erwachsene