มูลนิธิฯ

กระผมและภรรยาได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2536 และได้เลี้ยงดูลูกอีกสองคนในประเทศที่น่าอยู่ งานของผมที่นี่คือบริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระดับ ไฮเอนด์ และภรรยาของผมเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และก่อนระดับมัธยมสำหรับเด็กๆในหลายๆเชื้อชาติ จากหลากหลายประเทศ เราต่างคิดว่าตัวเองโชคดีมากที่สามารถที่จะให้ลูกหลานของเรา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สวยงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

ผมเริ่มตระหนักถึง มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิจากในปี 2547 ในถานะที่ผมเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดพังงา การได้เข้ามาในมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตครั้งแรกของผมนั้น เพียงเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพต้อนรับ กลุ่มโรตารี จากยูทาห์ และคอยให้ความสะดวกในการดำเนินความช่วยเหลือสำหรับมูล นิธิฯ หลังจากการได้พบกันครั้งแรกของผม ผมยังคงประทับใจมากกับการมอบความรักให้กับเด็กๆโดยปราศ จากความเห็นแก่ตัว ที่คุณภูดิท และคุณรษาผู้ก่อตั้งได้มอบให้กับเด็กๆทั้ง 26 คนของครอบครัวของเขา และการเสียสละเพื่อรักษารอยยิ้ม ความฝันและความหวังของเด็กๆ

แม้ว่าผมได้จะมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มูลนิธิบ้า นเพื่อชีวิต รวมไปถึงส่วนตัวครอบครัวของผมเองก็ได้มีส่วนร่วมในการให้ค วามช่วยเหลือในหลายๆกิจกรรมโครงการ ทั้งด้านกำลังและเงินสนับสนุนจะสามารถช่วยได้แม้ในระยะสั้นๆ แต่ก็ได้ทำให้เห็นรอยยิ้มที่สดใส ตอนนี้ผมได้ดำรงตำแหน่งรองประธานฯ และจะยังอยู่ในคณะกรรมการเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้สุดความสามารถ

นายโอโทบิล เวทเซล ที่3
รองประธาน คณะกรรมการ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต (พังงา)